El Consorci de Residus i Energia de Menorca publica una oferta per a la retirada i posterior tractament dels pneumàtics fora d'ús

Els interessats poden presentar la seva oferta fins a les 23:59h del dia 31 de desembre de 2021

El Consorci de Residus i Energia de Menorca publica una oferta per a la retirada i posterior tractament dels pneumàtics fora d'ús (no SIG) emmagatzemats a les deixalleries. Els treballs consistiran en la càrrega, transport i entrega a gestor registrat dels pneumàtics fora d'ús (PFU), amb destinació final a instal·lacions de valorització o eliminació convenientment autoritzades.

Els interessats podran presentar la seva oferta via telemàtica a la seu electrònica del Consorci fins a les 23:59h del dia 31 de desembre de 2021.

El servei s'iniciarà a partir de la data de comunicació de l'adjudicació del servei a l'empresa que correspongui fins al 31 de desembre de 2022 o fins a l'entrada en vigor del nou contracte de serveis per a la gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca.
  Condicions contracte menor  Tauler d'anuncis

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal