DRETA

El Consorci de Residus i Energia de Menorca inicia les obres de millora de la deixalleria de Ferreries

Les millores a la resta d’instal·lacions de la Xarxa de Deixalleries de Menorca ja s’havien executat en mesos anteriors

alt text

Aquest 26 d'octubre s'inicien les obres de millora a la deixalleria de Ferreries, una vegada es va obtenir la preceptiva llicència d’obres. Aquesta s’havia demorat per la necessitat de disposar d’informe favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics, per la proximitat de la instal·lació al torrent.

L’empresa local Antonio y Diego és l’encarregada d’executar les actuacions previstes per un import de 116.631,90 € (IVA inclòs). Aquesta inversió està prevista al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca aprovat definitivament el mes de juny passat.

Les millores consisteixen principalment en la instal·lació de bàscules encastades als vials destinades a millorar el control d’entrades i sortides de residus; l’ampliació i rehabilitació de les àrees d’emmagatzematge cobert; la substitució de l’enllumenat convencional per enllumenat més eficient amb tecnologia LED; així com la instal·lació de càmeres de videovigilància per al control de la instal·lació i que permetran identificar actes incívics com l’abandonament de residus a les portes de la instal·lació fora de l’horari d’obertura.

Durant l’execució de les obres, previstes per un termini màxim de tres mesos, amb la finalitat de minimitzar riscos per als treballadors i per als usuaris, la deixalleria de Ferreries romandrà tancada al públic. A fi de seguir prestant el servei a la ciutadania, aquestes derivarà i reforçarà a la deixalleria des Mercadal, l'horari de la qual s'ampliarà de la següent manera:

alt text

La Xarxa de Deixalleries de Menorca és un servei públic que es troba en funcionament des de l’any 2011 i que té com a finalitat facilitar a la ciutadania el dipòsit de residus d’origen domèstic, inclosos aquells amb característiques de perillositat, que no són objecte de recollida domiciliària. Mitjançant les set instal·lacions existents a l’illa es gestiona la recepció, la classificació i l’emmagatzematge per a la destinació separada dels residus cap als seus canals de tractament o recuperació. 
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal