DRETA

Els membres de la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca visiten les obres de la planta de tractament de residus

A continuació de la visita guiada a les instal·lacions s’ha celebrat una Junta de Govern ordinària a les mateixes dependències

alt text


Aquest dijous, els diversos representants dels Ajuntaments i del Consell Insular que formen part de la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca han visitat l’Àrea de Residus de Milà, on han pogut constatar l’evolució de les obres en curs.

Cap a finals d’agost es van iniciar les proves de funcionament de la planta de tractament de residus, que han continuat durant el mes de setembre, amb la finalitat d’ajustar les instal·lacions per assolir els objectius de rendiment establerts.

Les obres de construcció de la nova planta, iniciades el gener de 2019, han suposat la demolició gairebé total de les existents i la implantació d'una línia mixta per al tractament independent de la fracció d'envasos lleugers i de la fraccióresta (residus mesclats), a fi de permetre la valorització d’aproximadament el 70% de residus, i reduir al mínim la fracció que acabi dipositada a l’abocador per allargar-ne la seva vida útil.

El pressupost global d’aquesta instal·lació és de 8.027.272,52 € (IVA inclòs), inversió contemplada a l’actual concessió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà i prevista al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de Menorca aprovat definitivament el mes de juny passat.

Aquestes instal·lacions estaran formades per la zona de recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afinat de la matèria orgànica, separació automàtica d’envasos, separació automàtica de paper i premsa per a la generació de bales de les diferents tipologies de residus recuperats per enviar a valorització.

Un dels trets distintius és que es contempla la recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que permet reduir el percentatge de rebuig destinat a l'abocador en aproximadament un 30% del total d'entrades a la planta, quana les instal·lacions anteriors el rebuig generat destinat a l'abocador era d'aproximadament un 70%.

alt text

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal