DRETA

Finalitzen les obres de reforma de les deixalleries d’Alaior, Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Sant Lluís

alt text

Al llarg del mes de juny de 2020 van anar finalitzant les obres de millora de cinc de les instal·lacions incloses a la xarxa de deixalleries de Menorca. Dia 19 de juny es van signar les actes de recepció de les obres de les deixalleries des Mercadal, des Migjorn Gran i de Sant Lluís, mentre que dia 30 de juny es van formalitzar les corresponents a les deixalleries d’Alaior i de Maó.

Anteriorment, el mes d’abril, havien finalitzat les actuacions previstes a Ciutadella, mentre que s’espera disposar de llicència d’obres a Ferreries en les properes setmanes per completar les millores a totes aquestes instal·lacions, previstes al pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca.

L’empresa local Antonio y Diego ha executat les obres previstes en aquestes cinc deixalleries, amb un import final global de 518.967,52 €, sense IVA. Aquestes han consistit principalment en la instal·lació de bàscules encastades als vials destinades a millorar el control d’entrades i sortides de residus; l’ampliació i rehabilitació de les àrees d’emmagatzematge cobert; la substitució de l’enllumenat convencional per enllumenat més eficient amb tecnologia LED; així com la instal·lació de càmeres de videovigilància per al control de la instal·lació i que permeten identificar actes incívics com l’abandonament de residus a les portes de la instal·lació fora de l’horari d’obertura.

Xarxa de Deixalleries de Menorca

La Xarxa de Deixalleries de Menorca és un servei públic que es troba en funcionament des de l’any 2011 i que té com a finalitat facilitar a la ciutadania el dipòsit de residus d’origen domèstic, inclosos aquells amb característiques de perillositat, que no són objecte de recollida domiciliària. Mitjançant les set instal·lacions existents a l’illa es gestiona la recepció, la classificació i l’emmagatzematge per a la destinació separada dels residus cap als seus canals de tractament o recuperació.

SERVEIS DE LA XARXA DE DEIXALLERIES 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal