DRETA

Nota informativa relativa a la prestació dels serveis públics de recollida, transport i tractament de residus a Menorca durant la vigència de l’estat d’alarma declarat arran de la pandèmia del COVID-19

El Consorci de Residus i Energia de Menorca informa, a la vista del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 sobre la declaració de l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària pel coronavirus COVID-19, que els serveis de recollida, transport, valorització i eliminació de residus a l'illa de Menorca es consideren SERVEIS ESSENCIALS.

En aquest sentit, el moviment dels treballadors, així com els vehicles, proveïdors i subcontractistes destinats a la prestació d’aquests serveis essencials, està inclòs en les previsions de mobilitat autoritzada en el mencionat Reial Decret de declaració de l’estat d’alarma.

Per aquest motiu, es mantenen en servei tots els contractes relacionats amb la gestió de residus a càrrec del Consorci de Residus i Energia de Menorca, com ara els de recollida selectiva a tota l’illa de Menorca, la recollida de fems a Ferreries i Es Migjorn, el servei de recollida separada d'oli vegetal usat i la gestió de l’Àrea de Tractament de Residus de Milà, així com els respectius serveis municipals de recollida i transport de fems.

Aquests serveis es presten respectant totes les recomanacions sanitàries fetes pel Ministeri de Sanitat i prenent totes les mesures de prevenció necessàries per garantir la seguretat de tots els treballadors associats a aquests serveis essencials.

Pel que fa a la Xarxa de Deixalleries de Menorca, tenint en compte les recomanacions de confinament de la població general, a partir de dijous 19 de març es reorganitzen els horaris d’obertura de les instal·lacions a fi de seguir atenent els serveis municipals i empreses que segueixin actives. Mentre duri l’estat d’alarma, tal com es detalla a la graella següent, les deixalleries de Menorca només obriran els matins i romandran tancades els capvespres.

alt text

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal