DRETA

El Consell Insular de Menorca ja disposa del pla de contingència en cas d’avaria elèctrica


El document recull un llistat dels punts crítics i un ordre de prioritat d'instal·lació de generadorsEl Consell Insular de Menorca, en col·laboració amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca, ha elaborat un pla de contingència per executar en cas d'apagada elèctrica. Es preveuen diversos escenaris d'afectació segons el punt de la xarxa elèctrica en el qual es produís la incidència, i estableix les accions a seguir per a restablir el subministrament d'energia elèctrica el més ràpidament possible.

El pla de contingència, que serà presentat a la propera Junta de Batles, prevista per dia 7 de novembre, s’ha treballat amb tots els ajuntaments de l'illa, altres administracions públiques i empreses privades, inclou un inventari dels punts de subministrament de cada municipi que són essencials o crítics, la potència necessària en cada cas i el centre de distribució del qual depenen. D'aquesta manera, proposa un ordre de prioritat d'instal·lació de generadors elèctrics que comprèn instal·lacions públiques i privades sensibles, com ara hospitals, centres de salut, geriàtrics, infrastructures de comunicacions, subministrament de combustible, abastament d’aigua, sanejament i tractament d’aigua, entre d’altres.

Aquesta informació permet una major celeritat de resposta en cas d’emergència, tant si l’afecció fos a la xarxa de transport gestionada per Red Eléctrica de España, com va succeir tot just fa un any a causa del cap de fibló que va afectar simultàniament a dues de les xarxes de transport elèctric principals de l’illa, com si l’afecció es produeix a les xarxes de distribució gestionades per Endesa.

Per tant, aquest pla de contingència no és una mesura només provisional, sinó que serà també útil en el futur quan ja es disposi de l’enllaç elèctric amb Mallorca, ja que permet optimitzar els recursos disponibles sobre el territori de forma eficient i haurà de ser revisat i avaluat periòdicament a mesura que s’incorporin noves instal·lacions o es detectin noves necessitats.

Tant l’elaboració d’aquest pla de contingència, com les reunions periòdiques de la comissió de seguiment elèctric són una mostra de la coordinació entre les diverses administracions i les empreses públiques, mixtes i privades responsables de la gestió de l’energia elèctrica.

Una de les conclusions d’aquesta comissió és que seria convenient disposar també de grans generadors ubicats a les subestacions d’Es Mercadal i Ciutadella per poder abastir part de la xarxa de distribució alimentada des d’aquestes subestacions. Així es podria assegurar l’alimentació alternativa dels punts crítics d’aquestes zones en cas de fallar l’alimentació de les subestacions des de la xarxa d’alta tensió.

A més de disposar d'un pla de contingència, el Consell Insular de Menorca segueix treballant per a la transició energètica i la descarbonització del sistema energètic de l'illa, d'acord amb l'estratègia Menorca 2030 que contempla que per el 2030 el 85% de la cobertura energètica de l'illa provengui de fonts renovables.


 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal