DRETA

Taller “A la cuina, recicla l'oli”

Desenvolupament: desenvolupat durant el curs 2015/2016
Objectius: Aquests tallers pretenen sensibilitzar els fillets/es sobre la problemàtica mediambiental que pot provocar la mala gestió de l'oli vegetal emprat, especialment els costos energètics de les depuradores en el tractament d'aigües més netes; pretenen fomentar la gestió d'un residu incòmode d'emmagatzemar i reciclar mostrant solucions fàcilment aplicables per l'alumne i la família, i donar a conèixer la generació de biocombustibles de baixes emissions de CO2.
Actuacions: tallers en què l’aula es transforma en un laboratori i a partir de senzills experiments s’explica la importància del reciclatge de l’oli, amb les vinculacions mediambientals, econòmiques i socials que comporta.
S'han realitzat un total de 4 tallers:
CEIP Maria Lluïsa Serra (25 alumnes)
CEIP Maria Lluïsa Serra (25 alumnes)
CEIP Joan Benejam de Ciutadella (25 alumnes)
IES M. Àngels Cardona (25 alumnes)
Finançament: fons de l'empresa concessionària del servei públic de recollida i tractament d’olis vegetals usats a l’illa de Menorca en el marc del programa Salut Jove del Consell Insular de Menorca.

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal