DRETA

Àrea de Gestió de Milà: tarifes


Els preus públics a aplicar a partir de l'1 de gener de 2018 són els següents (IVA exclòs):

caption
Planta de tractament mecanicobiològic  Preu públic
- Fracció resta
- Fracció FORM
- Fracció vegetal
29,01 €/t
31,08 €/t
28,21 €/t
Forn incinerador  
- Incineració
802,52 €/T
Abocador  
- Residus No perillosos
- Residus perillosos
36,35 €/t
95,45 €/t

 
 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal