DRETA

El tribunal dóna la raó al Consorci de Residus en el contracte de la gestió de Milà


El Tribunal Administratiu emet una resolució favorable al Consorci de Residus pel que fa al recurs de contractació interposat el passat agost per les empreses Fomento de Construcciones y Contratas SA i Antonio Gomila SA respecte a l'adjudicació de la gestió de Milà

El passat dilluns dia 19 d’octubre el Consorci de Residus i Energia de Menorca va rebre la resolució (núm. 927/2015) del Tribunal administratiu central de recursos contractuals referent al recurs interposat per les empreses Fomento de Construcciones y Contratas, SA. y Antonio Gomila, SA. sobre l’acord d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà.

El Tribunal no admet l'esmentat recurs argumentant que el recurrent va ser classificat en darrera posició tant en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor, com en la relació dels criteris ponderables mitjançant xifres. Aquest fet evidencia que encara que s'admetessin les al·legacions i es considerés que la valoració tècnica de la seva oferta resultés incorrecta, corresponent-li fins i tot la màxima puntuació, en cap cas hauria resultat adjudicatària, a la vista del resultat de la valoració de les ofertes subjectes a judici de valor.

D'altra banda, el Tribunal considera que les al·legacions realitzades pel recurrent sobre la possible nulitat del procediment són de caràcter purament genèric, sense que s'identifiqui cap vici concret procedimental o material més enllà de les qüestions plantejades pel que fa a la valoració de l'oferta, al·legacions que per tant tenen com a únic objectiu justificar la legitimació que, d'altra banda, resulta clarament inexistent.

El Tribunal també declara que s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, motiu pel qual es procedeix a la imposició de la sanció prevista a l'article 47.5 del TRLCSP, en el seu grau mínim, això és, 1.000 euros, que hauran de pagar les empreses esmentades.

Perquè el Consorci de Residus i Energia de Menorca pugui formalitzar el contracte resta pendent la resolució del recurs interposat per la UTE SETEC BUILDING,S.L.-S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA-GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES,S.L., que va entrar al Tribunal Administratiu central de recursos contractuals en data 14 d'octubre de 2015.

 

foto reparació cel·la EMaó, 22 d’octubre de 2015


 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal