DRETA

Sensibilització 2014: Campanya per al foment del reciclatge de l'oli vegetal emprat

Desenvolupament: desenvolupada entre els mesos de desembre 2014 i febrer 2015.
Objectius: pretén sensibilitzar la ciutadanía sobre la importància de la correcta gestió de l'oli vegetal usat.
Actuacions:  Atès que la destinació final de l’oli vegetal reciclat és la fabricació de biodièsel, es va sol·licitar la col·laboració de les benzineres de Menorca perquè es convertissin en l'escenari del desenvolupament d'aquesta campanya.
Concretament, la campanya girava entorn al sorteig de 30 € de carburant en cadascuna de les benzineres participants. La mecànica del concurs va consistir  en què els usuaris de les benzineres podien dipositar oli vegetal usat a un contenidor instal·lat a tal efecte i així poder emplenar una butlleta per entrar en el sorteig.
Finançament: el cost total de la campanya ha estat finançada íntegrament per l'empresa Ingeni Medi Ambient.
 

imatge campanya oli 2014 contenidor oli benzinera

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal