DRETA

Presentació de la campanya 2014 per al foment del reciclatge de l'oli vegetal emprat


Cada dia generam multitud de residus a les nostres cuines. Un tipus de residu és l'oli vegetal emprat, que mal gestionat pot arribar a ocasionar nombrosos problemes.
L'oli no es dissol a l'aigua i forma pel·lícules impermeables que inpedeixen el pas d'oxígen, d'aquesta manera si l'abocam per l'escurador pot provocar embussaments a les canonades de ca nostra, juntament amb greus problemes a les depuradores municipals. A més, a la natura, l'abocament d'un litre d'oli pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua.

Com a alternativa a aquesta problemàtica a Menorca es disposa de la possibilitat de tirar l'oli vegetal emprat als contenidors taronja situats a la via pública o a les deixalleries municipals. Aquest oli es recicla i es transforma en biodièsel.

El biodièsel és un biocombustible ecològic i biodegradable que s'obté a partir de matèries primeres renovables, com l'oli vegetal, i que té grans avantatges ecològics i mediambientals, entre els quals hi ha la reducció del consum de combustibles fòssils i la disminució en un 80 % de les emissions contaminants. Afortunadament, a dia d'avui el petroli que arriba a Menorca porta incorporat aproximadament un 4,1% de biodièsel.
 

imatge campanya oli 2014


Conscients de la problemàtica de la gestió de l'oli emprat i de l'existència d'alternatives que permeten solucionarla, el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i l'empresa Ingeni Medi Ambient, concessionària del servei de recollida de reciclatge de l'oli vegetal emprat a Menorca, han engegat una campanya per fomentar el reciclatge d'aquest residu.

Atès que la destinació final de l'oli vegetal reciclat és la fabricació de biodièsel, es va sol·licitar la col·laboració de les benzineres de Menroca perquè es converteixin en l'escenari del desenvolupament d'aquesta campanya.

Les benzineres que de manera desinteressada s'han adherit a la campanya són les següents:
ES Alaior- c. Balmes, 55 (Alaior)
ES Mitjan Lloc- Carretera Maó-Ciutadella km 72 (Alaior)
ES San Expedito- Camí de Maó km 43,9 (Ciutadella)
ES Vivó- c. Captius Constantinoble s/n (Ciutadella)
ES Es Mercadal- Carretera Maó-Ciutadella km 23 (es Mercadal)
ES Aeroport- Aeroport de Menorca (Maó)
ES Maó- Carretera Maó-Ciutadella km 1,5 (Maó)
ES Via Ronda- Av. J.A. Clavé s/n (Maó)

Concretament, la campanya gira entorn al sorteig de 30 € de carburant en cadascuna de les benzineres participants i la mecànica del concurs és la següent:
 

instruccions


Aquesta campanya s'inicia el 2 de desembre de 2014 i es preveu que acabi el 18 de gener de 2015. Els costos de la campanya seran a càrrec a de l'empresa Ingeni Medi Ambient.


Maó, 2 de desembre de 2014
 

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal