DRETA

Frama


Residus admesos:

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
- Oli mineral no clorat de motor, de transmissió mecànica i lubricants.
- Oli de sentines recollit als molls.
- Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.
- Envasos metàl·lics, inclosos els recipients de pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa.
- Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoria), pedaços de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses.
- Absorbents, materials de filtració, pedaços de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 15 02 02.
- Vehicles al final de la seva vida útil.
- Filtres d'oli.
- Líquids de fre.
- Anticongelants que contenen substàncies perilloses.
- Gasos en recipients de pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses.
- Bateries de plom.
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal