DRETA

Plantes de tractament de residus de construcció i demolició: Triatges Menorca


Residus admesos:

- Residus de construcció i demolició.
- Mescles o fraccions separades de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
- Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o contaminats per aquestes.
- Quitrà d'hulla i productes amb quitrà.
- Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
- Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
- Materials d'aïllament i de construcció que contenen uralita.
- Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o en contenen. 
- Materials de construcció a base de guix contaminat amb substàncies perilloses.
- Formigó.
- Maons, teules i materials ceràmics.
- Fusta, vidre.
- Mescles bituminosas diferents de les especificades amb el codi 17 03 01.
- Coure, bronze, llautó.
- Alumini, plom, zinc, ferro i acer, estany, metalls mesclats.
- Poda.

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal