DRETA

Nou contracte del servei públic de recollida i tractament d’oli vegetal usat a l’illa de Menorca


Cada dia a les nostres cuines generam un tipus de residu un tant especial, l’oli vegetal. Aquesta tipologia de residu mal gestionada porta associada multitud de problemes, com l’obstrucció de les canonades de ca nostra, avaries a les depuradores del nostre municipi i l’alteració dels ecosistemes marins. Per fer-nos-en una idea, per cada litre d’oli abocat es contaminen 1.000 l d’aigua.

A fi de posar una solució a aquesta problemàtica els ajuntaments, en el marc del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, han contractat un nou servei públic de recollida i tractament d’olis vegetals emprats.

La diferència principal amb l’anterior sistema de recollida d’oli vegetal és que l’oli s’ha de dipositar en el contenidor específic embotellat en un envàs de plàstic, com ara un bòtil buit o una garrafa reutilitzada, entre d’altres. El canvi del sistema de dipòsit en contenidor ha estat motivat pel fet que és un sistema més net, que evita el vessament d’oli a la via pública i, a més, resulta més còmode per als usuaris. Amb tot plegat volem promoure l’ús d’aquest servei per incrementar la quantitat d’oli que es recicla a l’illa de Menorca, amb les conseqüències positives que això comporta.

  

El 29 de desembre de 2011 es va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de recollida i tractament d’olis vegetals usats a l’illa de Menorca a l’empresa Ingeni Medi Ambient.

Descripció del servei

El present servei comprèn les tasques de recollida, emmagatzematge temporal, transport i tractament final de l’oli vegetal dipositat als contenidors específics situats a la via pública. A més s’inclou el subministrament, manteniment, neteja i desinfecció dels contenidors, així com la neteja de les ubicacions i les àrees circumdants.

a) Contenidors

El servei disposa de 50 contenidors a la via pública. Els contenidors que se subministraran són específics per dipositar l’oli vegetal embotellat.

El nombre de contenidors es reparteix per municipis de la manera següent: 
 

repartiment de contenidors d'oli
Municipi Contenidors
Alaior 1
Es Castell 6
Ciutadella 2
Ferreries 6
Sant Lluís 9
Es Mercadal 5
Es Migjorn Gran 2
Maó 20
Total 50

 
b) Embuts

Per facilitar a la ciutadania l’ús del servei, es repartiran 20.000 embuts per a l’embotellament de l’oli vegetal en bòtils de plàstic que es puguin dipositar dintre dels contenidors de la via pública.

c) Rutes i freqüències

La freqüència de recollida habitual prevista per als contenidors de la via pública serà cada 3 i 4 dies. A més, les recollides puntuals sol·licitades des del Consorci o els ajuntaments es realitzaran en un temps no superior a 24 h.

Costos del servei

El cost pel qual es va adjudicar el servei de recollida i tractament d’olis vegetals usats a l’illa de Menorca és de 31.352,50 € per any, durant un termini de 10 anys.

Si tenim en compte que aquest cost està vinculat al nombre de contenidors, podem dir que els 50 contenidors prevists per al servei tenen un cost unitari de 627,05 € per contenidor i any.
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal