DRETA

Conveni Ecoembes


Els membres de la Junta de Govern del Consorci de Residus s’han reunit avui, dimecres 24 de setembre, a l’Ajuntament de Sant Lluís per aprovar, entre d’altres temes, el Conveni de col·laboració entre el Consorci i Ecoembalajes España, s. a. per un període de cinc anys.

Aquest nou conveni ve donat pel compliment de l’article 9 de la Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i representarà millorar en més d’un 26% les aportacions econòmiques rebudes pel Consorci per finançar el servei de recollida selectiva de paper/cartó i envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics) a Menorca.

Gràcies a l’esmentada col·laboració s’aconsegueix tancar el cicle tant econòmic com mediambiental del reciclatge dels envasos. De fet, l’any 2007 van sortir de Menorca per al seu reciclatge 7.222 tones de paper i cartó i 1.643 tones d’envasos lleugers, dels quals 447,5 tones eren envasos d’acer que es van lliurar al reciclador ADALMO, SA i 267,76 tones eren plàstic PET, lliurat al reciclador PET COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO, SA , entre d’altres.

Prèviament a la celebració de la sessió de la Junta de Govern, es van visitar les obres de la deixalleria de Sant Lluís, que estan en un estat molt avançat.

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal