DRETA

Obertura de la deixalleria des Migjorn Gran


El 2 de juliol d’aquest any, el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca amb la col·laboració de l’Ajuntament implicat obriran les portes de la deixalleria del municipi des Migjorn.

Aquesta obertura representa la continuació de la posada en funcionament del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca, del qual ja es troben en actiu les instal·lacions des Mercadal, Ferreries, Sant Lluís, Maó i Alaior.

En referència a aquest servei, la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, en data de 29 de març de 2011, aprovà l’expedient de contractació per a la gestió d’aquest servei (BOIB núm. 53 de 9 d’abril de 2011) i durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar un total de set empreses.

De les empreses presentades Triatges Menorca SL va quedar classificada en primer lloc, per la qual cosa se li va adjudicar el contracte de gestió del servei públic per a la gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca per un pressupost anual de 300.725,43 € (sense IVA) durant un termini de 3 anys.

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal