DRETA

Deixalleries: tarifes 2018


A partir de l'1 d'agost canviaran les tarifes de les deixalleries. Consulta-les aquí.

Les tarifes s'aplicaran als residus aportats pels usuaris comercials o industrials que s'hagin generat en qualsevol tipus de procés relacionat amb el desenvolupament d'activitats econòmiques, ja siguin industrials, comercials, de transport, d'obres, de serveis o altres.

Aquestes tarifes també s'aplicaran als residus aportats pels usuaris particulars amb un vehicle de capacitat superior a la d'un turisme.

No s'aplicaran tarifes als serveis municipals de recollida de residus voluminosos i restes de poda dependents de l'Ajuntament on s'ubiqui cada deixalleria, atès que ja es fan càrrec del servei a través dels pagaments mensuals al Consorci. Ara bé, si algun ajuntament empra la deixalleria d'un altre municipi haurà d'abonar les tarifes que corresponguin.

Tarifes 2018: 
Taula tarifes residus
Codi LER Residu Tarifa
08 03 17* / 08 03 18 Tòners d'impressora i fotocopiadora 870,50 €/tona
17 01 07 Residus de construcció i demolició 18,12 €/m³
20 03 07 Residus voluminosos 2,17 €/m³
20 02 01 Restes de poda 1,30 €/m³
20 01 37*/ 21 01 38 Fusta 3,65 €/m³
20 01 10 / 20 01 11 Tèxtils 85,42 €/tona

Les tarifes assenyalades a continuació s'aplicaran a tots els usuaris amb independència del seu origen i quantitat:

Taula tarifes residus perillosos
Codi LER Residu Tarifa
20 01 99 Esprais 5.310,10 €/tona
20 01 27* / 15 01 10*/
20 01 28
Pots buits de pintures, vernissos i dissolvents 322,77 €/tona
20 01 27* / 15 01 10*/
20 01 28
Pots amb contingut de pintures, vernissos i dissolvents 541,43 €/tona 
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal